Grondwerk

We verzorgen het grondwerk voor particulieren, bedrijven en overheden.


Wat wij u bieden:

• Bouwrijp maken van de grond;
• Bouwputten uitgraven;
• Riolering en drainage leggen;
• Aanleggen van damwanden;
• Aanleg van bestrating;
• Aanleg voor voorzieningen van hemelwaterafvoer;
• Maar ook het grondwerk ten behoeve van tuinen;
• Uitgraven van zwembaden en vijvers;

Heeft u een vraag; bel /mail voor een adviesgesprek.
Ons team staat tot u ter beschikking.

De leverancier voor al uw machine behoeftes